Checklist aftrekbare kosten

Aftrekbare kosten als zelfstandige

Niet altijd even gemakkelijk om te weten welke beroepskosten aftrekbaar zijn en welke niet. Gebruik daarom onze gratis checklist!

In te brengen kosten

Als zelfstandige doet u voor uw eigen zaak een hoop uitgaven en investeringen. Een deel van die beroepsonkosten kunt u achteraf (volledig of gedeeltelijk) recupereren. Dit wordt in de volksmond wel eens “aftrekken van de belastingen of fiscaal afrekbaar” genoemd. De totale som van deze beroepskosten wordt dan afgetrokken van de omzet van uw zaak. De omzet is de som van alle facturen die u dat jaar heeft opgemaakt.

Het resultaat is uw nettoberoepsinkomen, waarop u belastingen betaalt. Hoe lager uw netto-inkomen, hoe minder belastingen u betaalt. Daarom is het belangrijk om uw beroepskosten goed bij te houden. Hoe verstandiger u als eenmanszaak of vennootschap omspringt met aftrekbare kosten, hoe minder belastingen u betaalt.

Vul het formulier in om de checklist te downloaden. Dit zal u helpen om te weten welke kosten aftrekbaar zijn, en welke niet.

Aftrekbare kosten

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om zaken in te brengen als beroepskost: 
 

  • De uitgave is werkgerelateerd en houdt verband met uw beroep
  • De uitgave helpt uw onderneming vooruit
  • De uitgave is gebeurd in hetzelfde jaar als waarin u ze wilt inbrengen
  • Moet bewezen worden a.d.h.v. een factuur, btw bon, ontvangstbewijs of een onkostennota

Bespreek met uw accountant

Uw accountant is degene die u op weg kan helpen met uw beroepskosten. Welke uitgaven u kunt inbrengen en of u deze volledig of gedeetelijk kunt inbrengen.