21 juli valt op een zondag dit jaar - Wat te doen?

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 2min

21 juli valt op een zondag dit jaar – wat te doen?

Dit jaar valt 21 juli op een zondag. Voor veel werknemers is dat sowieso een rustdag. Als werkgever moet u deze 21ste juli compenseren door op een ander moment een vrije dag te organiseren. Dit kan voor of na 21 juli zijn, zolang het dit kalenderjaar gebeurt. Dit alles had binnen de onderneming vastgelegd moeten worden voor 15 december 2018. Is dat niet gebeurd, wordt de feestdag vervangen door de eerste normale werkdag die volgt op zondag 21 juli, normaal gezien 22 juli. Is maandag 22 juli echter een vaste sluitingsdag, wordt dat dinsdag 23 juli.

Wat als zondag 21 juli een werkdag is voor uw werknemer(s)?

In dat geval moet u inhaalrust toekennen volgens onderstaande richtlijnen:

  • binnen 6 weken na de feestdag;
  • uw werknemer heeft recht op een volledige rustdag, als hij op 21 juli meer dan 4 uur gewerkt heeft;
  • uw werknemer heeft recht op een halve rustdag als hij op 21 juli niet meer dan 4 uur gewerkt. Die rustdag wordt toegekend voor of na 13 uur, en die dag mag uw werknemer ten hoogste 5 uur werken;
  • werkt uw werknemer deeltijds, dan is de rust gelijk aan de effectieve arbeidstijd van zondag 21 juli;
  • de inhaalrust valt binnen de arbeidstijd;
  • kan uw werknemer de rust niet opnemen binnen de 6 weken omdat de overeenkomst werd geschorst (door ziekte bijvoorbeeld), dan moet de rust worden toegekend binnen 6 weken na het einde van de schorsing;
  • indien een opzegging loopt, dan wordt de rust toegekend vóór die opzegging ten einde loopt.

Ter herinnering!

  • Valt een feestdag samen met een normale activiteitsdag in een periode van jaarlijkse vakantie, dan wordt deze niet vervangen door een andere werkdag die buiten de vakantieperiode valt;
  • Valt een feestdag samen met een normale inactiviteitsdag in de onderneming (zoals maandag in de kapperssector), dan moet die feestdag eveneens worden vervangen.

Gerelateerde artikels